O nás

AUDIT ADVICE s.r.o. svojí činnost v oblasti zpracování účetních a auditorských služeb zahájila před 15ti lety.

Za dobu našeho podnikání víme, že řada pochybení a problémů vzniká podnikatelům už v začátcích a v běžném provozu.
Známe jejich úskalí a dokážeme na ně včas reagovat a řešit je.

Naše služby zpracování účetnictví, mzdového účetnictví, daňového poradenství a archivace dokumentů, poskytujeme i formou plného outsourcingu, kdy tento úsek vašeho podnikání svěříte do rukou našich odborníků.

Jsme tu pro vás! Právě v této oblasti je důvěra jedním z nejdůležitějších úkolů, který naplňujeme profesionalitou námi poskytovaných služeb

Co vám naše služba přinese

  • Kompletní zpracování účetní agendy pro plátce i neplátce DPH
  • Komunikaci s úřady a správními orgány
  • Dohled nad dodržováním termínů
  • Zpracování uzávěrek, mzdové agendy
  • Vypracování podkladů pro finanční orgány nebo soukromé instituce pro čerpání úvěrů, půjček a finančních dotací
  • Kvalifikovaný tým certifikovaných účetních, daňových poradců a ekonomů pod „jednou střechou“

Naše služby

Zabýváme se komplexní daňovou evidencí, vedením účetnictví, účetním poradenstvím, přípravou podkladů pro zpracování daňových přiznání a vedením personální a mzdové agendy a archivací. Zabezpečujeme správu nemovotostí pro bytová družstva a společenství vlastníků. Naše služby jsou určeny pro firmy, živnostníky a nejrůznější sdružení (občanská, náboženská, nadace apod.) nejen z Táborska a okolí.

Daně

Komplexní služby daňového poradenství včetně mezinárodního zdanění.

Účetnictví

Poskytujeme vedení účetnictví i průběžné poradenství při zpracování účetnictví vedeného u klienta.

Mzdy

Odborné vedení mzdové agendy v souladu s platnou legislativou. Evidence mzdových údajů, počítání mezd, komunikace s úřady a další úkony.

Poradenství

Poradíme Vám v otázkách daní a účetnictví a dalších věcí, kterými se zabýváme a nasměrujeme Vás tím správným směrem.

Archiv

Postaráme se také o archivaci a uložení účetnictví a souvisejících dokumentů. Bezpečí a diskrétnost jsou u nás samozřejmě na prvním místě.

1995
Rok
založení
378
Spokojených
klientů
200 m²
Plochy
k archivaci
28
Zkušených
odborníků

Ceník našich služeb

Služby účetnictví

Plátce DPH - základní sazba

Cena zahrnuje zpracování 50 dokladů v účetním deníku (tj. zaúčtování faktur vydaných a přijatých, pokladních a bankovních dokladů, tj. položek, interních dokladů). Za každý další účetní doklad 30,- Kč.

4.200 Kč / měsíc

Neplátce DPH - základní sazba

Cena zahrnuje zpracování 50 dokladů v účetním deníku (tj. zaúčtování faktur vydaných a přijatých, pokladních a bankovních dokladů, tj. položek, interních dokladů). Za každý další účetní doklad 25,- Kč.

3.600 Kč / měsíc

Daňová evidence

Plátce DPH - základní sazba

Cena zahrnuje zpracování 50 dokladů v knihách daňové evidence (tj. zaúčtování faktur vydaných a přijatých, pokladních a bankovních dokladů, tj. položek, interních dokladů). Za každý další účetní doklad 25,- Kč.

3.600 Kč / měsíc

Neplátce DPH - základní sazba

Cena zahrnuje zpracování 50 dokladů v knihách daňové evidence (tj. zaúčtování faktur vydaných a přijatých, pokladních a bankovních dokladů, tj. položek, interních dokladů). Za každý další účetní doklad 20,- Kč.

3.000 Kč / měsíc

Personalistika a mzdy

Pracovní smlouva

Cena zahrnuje: přihlášení zaměstnance na příslušnou zdravotní pojišťovnu, okresní správu sociálního zabezpečení, výplatní pásku, příkaz k úhradě na odvody z mezd a popř. exekuce a insolvence, Q. zákonné pojištění. Zpracování pracovních neschopností, Ošetřování člena rodiny, Peněžité pomoci v mateřství. Uzavření mzdového období – ELDP, mzdový list. Při ukončení pracovní smlouvy: odhlášení zaměstnance z příslušné zdravotní pojišťovny a okresní správy sociálního zabezpečení, Potvrzení o zaměstnání, Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti, Potvrzení o zdanitelných příjmech a Evidenční list důchodového pojištění.

260 Kč / 1 zaměstnanec

Exekuce, insolvence, součinnosti

Každá exekuce, insolvence a součinnosti při nástupu do zaměstnání 100 Kč / 1 zaměstnanec
Zpracování každé exekuce a insolvence při ukončení zaměstnání 50 Kč / 1 zaměstnanec

Dohoda o pracovní činnosti

Cena zahrnuje: výplatní pásku, příkaz k úhradě na odvody z mezd a popř. exekuce a insolvence. Při ukončení Dohody o pracovní činnosti: Potvrzení o zaměstnání, Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti, Potvrzení o zdanitelných příjmech.

240 Kč / 1 zaměstnanec (měsíční hrubá mzda do 2.499 Kč) 260 Kč / 1 zaměstnanec (měsíční hrubá mzda nad 2.499 Kč)

Dohoda o provedení práce

Cena zahrnuje: výplatní pásku, příkaz k úhradě na odvody z mezd a popř. exekuce a insolvence. Při ukončení Dohody o provedení práce: Potvrzení o zaměstnání, Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti, Potvrzení o zdanitelných příjmech.

180 Kč / 1 zaměstnanec (měsíční hrubá mzda do 10.000 Kč) 260 Kč / 1 zaměstnanec (měsíční hrubá mzda nad 10.000 Kč)

Převzetí mzdové agendy

Cena se odvíjí dle obtížnosti a počtu zaměstnanců.

od 1.500 Kč

Cizinci

Přihlášení zaměstnance/cizince na příslušný ÚP
Odhlášení zaměstnance/cizince na příslušný ÚP

100 Kč / zaměstnanec

Smlouvy, dohody, ukončení

Zpracování pracovní smlouvy, dohod a ukončení

240 Kč / 1 ks

Roční zúčtování

Roční zúčtování daně za 1 zaměstnance

100 Kč / 1 zaměstnanec

Roční vyúčtování

Vyúčtování zálohové daně 1.000 Kč / 1 vyúčtování
Vyúčtování srážkové daně 1.000 Kč / 1 vyúčtování
Přehled o činnosti agentury práce 1.000 Kč / 1 přehled

Ostatní práce

Mzdové a personální poradenství 900 Kč / 1 hod
Zastupování na úřadech + příprava + čas strávený na cestě (OIP, ÚP, OSSZ, ZP, atd.) 900 Kč / 1 hod + 15 Kč / 1 km

Daňová přiznání/hlášení

Fyzické osoby

Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob, přehledy pro OSSZ a ZP

od 1.500 Kč (dle náročnosti)

Právnické osoby

Daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob včetně povinných příloh

od 2.000 Kč (dle náročnosti)

Vyrovnání daně z příjmu

Vyrovnání daně z příjmu ze závislé činnosti

od 500 Kč (dle náročnosti)

Přiznání k DPH

Daňové přiznání k dani z přidané hodnoty

500 Kč až 2.500 Kč (dle náročnosti)

Kontrolní hlášení

Zpracování kontrolního hlášení

500 Kč až 2.500 Kč (dle náročnosti)

Silniční daň

Daňové přiznání k silniční dani do 3 vozů

500 Kč (každý další vůz +100 Kč)

Ostatní

Zpracování daňové evidence

Jednorázové zpracování daňové evidence

od 2.500 Kč (dle náročnosti)

Zpracování účetnictví

Jednorázové zpracování účetnictví

od 3.000 Kč (dle náročnosti)

Účetní práce

Cena za 1 hodinu účetní práce

600 Kč

Odborné poradenství

Cena za 1 hodinu odborného poradenství

990 Kč

Podnikatelský záměr

Zpracování podnikatelského záměru

2.000 až 5.000 Kč

Výkazy pro banku

Zpracování výkazů pro banku

500 až 2.500 Kč

Výkazy pro ČSÚ

Zpracování statistických výkazů pro ČSÚ

300 až 1.500 Kč

Povinný podíl OZP

Zpracování plnění povinného podílu OZP

300 až 1.500 Kč

Obsluha bankovních účtů

Placení faktur, mezd, záloh, atd.

500 Kč / měsíc

Obsluha datové schránky

Přijímání, přeposílání, odesílání pošty atd.

500 Kč / měsíc

Obsluha pokladny

Vyplácení záloh, mezd, drobných nákupů, stravenky atd.

500 Kč / hod

Vystavení faktury

100 Kč / 1 ks

Vedení skladu

500 Kč / hod

Zastupování na úřadech

Včetně přípravy a času stráveného na cestě

900 Kč / hod + 15 Kč / km

Vedení spisovny

Vedení spisovny

Za převzetí písemností, roztřídění písemnost dle platné legislativy, zajištění skartace písemností určených ke skartaci, uložení písemností, předání archiválií do státního archivu. Cena dohodou dle rozsahu a časové náročnosti práce, minimálně 10.000 Kč, dle následujících položek

10.000 Kč


Cena za roztřídění dokumentů

za bm dokumentů
- závisí od stavu dokumentů před vytříděním

od 500 do 1000 Kč


Cena za uložení

za bm dokumentů a jeden den

1,80 Kč


Cena za skartaci

uložených dokumentů za bm dokumentů

360 Kč


Cena za dopravu

je určena běžnou sazbou aktuálně platnou

960 Kč


Cena za vyhledání a vyjmutí dokumentu z archivu

10 Kč / ks


Cena za kopírování

3 Kč / A4


Cena za skenování

2 Kč / A4


Cena doručení

je určena dle požadovaného způsobu doručení dokumentů

800 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Jsme plátci DPH. Cena nezahrnuje případné externí náklady (znalecké posudky, kolky apod.).

Výše uvedené ceny jsou orientační a nabízíme Vám přípravu individuální kalkulace dle množství uložených spisů a požadovaného rozsahu služeb. Neváhejte a kontaktujte nás pro vypracování Vaší individuální kalkulace.

Platnost ceníku: od 1. 1. 2020.

Reference

Kontakt

Sídlo AUDIT ADVICE s.r.o.

Petrská 1168/29 | Praha, 110 00
IČO: 48203661
DIČ: CZ48203661
Sp. zn.: C 365939/MSPH Městský soud v Praze

Pobočka Tábor

Vančurova 2904
budova CUT
Tábor 390 02

Poptávky

Pro zájem o naše služby nás prosím kontaktujte
na T +420 604 669 666 nebo prosím vyplňte kontaktní formulář níže, děkujeme

Děkujeme za váš zájem!

Tyto stránky jsou chráněny technologií reCAPTCHA. Platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.

Rychlý kontakt: +420 604 669 666